EFOP-1.3.5-16-2016-00113 „Nyitott Szemmel az Önkéntességre!”
A „Nyitott Szemmel” Közhasznú Egyesület (5600 Békéscsaba, Lencsési út 45-47.) pályázatot nyújtott be a „Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével" című pályázati felhívására, melynek célja a közösségi szerepvállalás erősítése az önkéntesség, a karitatív munka előmozdításának és a civil társadalom megerősítésének megvalósításával.

Egyesületünk a programot 2017. május 01. – 2020. október 30. közötti időszakban valósítja meg.

Támogatás mértéke: 24 233 760 Ft, 100% vissza nem térítendő támogatás.
 
                                                                 

A projekt célcsoportJa elsősorban a 14-35 év közötti, valamint a 60 év feletti hátrányos helyzetűek, akiknek olyan szolgáltatásokat fogunk nyújtani, melyek tovább bővítik a helyi szociális és kulturális alapellátás feladatait, fejlesztik a célcsoporttagok problémamegoldó és konfliktuskezelési készségét, képességét; segítik a társadalmi felzárkózásukat és növeli a karitatív tevékenységek irányába történő aktivitásukat.

A program során közösségépítő programok és események szervezését, készség és képességfejlesztő tréningek és képzések megvalósítását, valamint önkéntes akciók, programok elindítását tervezzük.

A programok azon túl, hogy közvetlen kapcsolatot létesítenek a célcsoporttagokkal a többségi társadalom érzékenyítését szolgálják, segítve ezzel is az elsődleges célcsoport esélyteremtését, felzárkózását.

Szakmai programokat és workshopokat, is szervezünk, melyek megjelenési, és konzultációs lehetőséget adnak az egészségügyi, szociális, egyházi, oktatási, foglalkoztatási, kulturális, sport és bűnmegelőzési területen dolgozó szakembereknek, a közös gondolkodásra, megoldási javaslatok, modellértékű programok kidolgozásra, jó gyakorlatok megismerésére, adoptálására.


A program célja továbbá, hogy a helyi szakmai szervezetek támogatásával olyan kisközösségek létrejöttét és működését segítse, melyek a helyi szükségletekre épülve képesek kiaknázni a lehetőségeket, továbbá képesek a hosszútávon fenntartható működést teremteni.

A programmal erősítjük a generációk közötti együttműködést valamint a társadalmi felelősségvállalást a tapasztalatszerzések által a munkaerő-piaci helyzet javulását várjuk.

A programban résztvevők tekintetében az önkéntes tevékenység által biztosított az 50 óra közösségi szolgálati, vagy a 30 napnyi közérdekű önkéntes tevékenységi kötelezettség megléte, megfelelve a jogszabályi kötelezettségeknek.

A megvalósuló önkéntes tevékenységek segíthetik a diákokat a pályaválasztásban, a pályakezdőket és a munkanélkülieket a munkatapasztalat szerzésben és a közösségi reintegrációt, ahol fejleszthetik a problémamegoldó és alkalmazkodó képességüket.

Egyesületünk rendelkezik esélyegyenlőségi tervvel és biztosítjuk, hogy a kommunikációnk és az események során nem közvetítünk szegregációt, csökkentjük a meglévő előítéleteket. A helyszínválasztáskor biztosítjuk az egyenlő esélyű hozzáférést, valamint esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági felkészítést szervezünk.

Tevékenységek:


1. Projektmenedzsment és szakmai stáb felállítása;

2. Iroda beindítása, beszerzések;

3. Kommunikációs, népszerűsítő tevékenységek:

·         A célcsoport toborzása, bevonása a szakmai megvalósításban résztvevő személyek és a szervezet önkéntesei által a csatolt szakmai programterv szerint;

·         Az önkéntesség szellemiségének, valamint az esélyteremtés és a generációk közötti együttműködés üzenetének eljuttatása, a társadalom tagjainak megszólítása és érzékenyítése

·         Szóróanyagok készítése, médiumokban történő megjelenések biztosítása;

·         az önkéntesség terjesztése, munkaügyi kirendeltségen a hátrányos helyzetű munkavállalók számára tájékoztatók tartása;

·         informális és vállalati önkéntesség népszerűsítése a saját és egyéb szervezetek rendezvényein; kötelező nyilvánosság biztosítása;

4. Önképzés biztosítása a megvásárolt szakkönyvek által. A könyvek fejlesztik a célcsoport készségeit és képességeit, a leírtak elsajátítása hozzájárulhat a helyi kisközösségek hatékony működtetéséhez, hosszútávú fenntarthatóságához;

5. Adatbázis kidolgozása, vezetése, kapcsolattartás és adatszolgáltatás az EFOP-1.2.3-VEKOP/15 Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve kiemelt projekt kedvezményezett szervezettel (Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft.);

6. Kézpés, felkészítő tevékenység:

·         a célcsoport számára ismeret-, készség- és képességfejlesztő felkészítés, képzés;

·         valamint az önkéntes programban tevékenykedők képzése;

7. Rendezvények, programok, események szervezése (76 db):

·         helyi összefogást elősegítő, helyi hagyományok ápolását célzó rendezvények a nemzetiségi csoportok és a nyugdíjas korosztály aktív bevonásával;

·         esélyteremtés elősegítése céljából iskolai érzékenyítő programok;

·         nemzetiségek kulturális identitásának elmélyítését szolgáló rendezvények;

·         szakmai műhelyek, workshopok, a társadalmi aktivitás, az esélyteremtés és a felzárkózás előmozdítása, segítése céljából;

·         közösségi aktivitás erősítését célzó programok;

·         önkéntes akciók a célcsoport bevonásával;

·         családok megerősítését és fiatalok felelős életre nevelését célzó programok;

8. Közvetítés:

·         Az önkéntesek személyes, on-line közvetítése.

·         Kapcsolattartás a fogadó szervezetekkel.

·         Havi egyeztetés az önkéntesekkel, a hátrányos helyzetű személyek segítését és a generációk közötti együttműködés elősegítését célzó önkéntes program működtetése;

9. Információs szolgáltatás: tájékoztatás az önkéntes lehetőségekről, az önkéntesség törvényi hátteréről, kötelezettségeikről, jogaikról, ill. esélyegyenlőségi tanácsadás biztosítása;
 
Életfa Művészeti Műhely